شعبه یزد

شعبه یزد

  • یزد ، میدان باهنر بلوار پاکنژاد روبرو سازمان حمل و نقل شرکت کاشی ارغوان
  • آدرس
  • arghavan.tile.ceramic@gmail.com
  • پست الکترونیک
  • 035-3373-30
  • شرکت کاشی ارغوان
  • 09911664304
  • کارشناس فروش ( سرکار خانم دهقانی )

فرم ارتباط با ما