شعبه میبد

شعبه میبد

  • میبد ورودی میبد روبروی دانشگاه آزاد اسلامی
  • آدرس
  • arghavan.tile.ceramic@gmail.com
  • پست الکترونیک
  • 035-3373-40
  • فروشگاه میبد
  • 09135266600
  • کارشناس فروش ( جناب آقای سجادی پور )
  • 09138607620
  • کارشناس فروش ( جناب آقای امامی )

فرم ارتباط با ما